Vad är Personlig assistans?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor. 


Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det du inte klarar själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra. 
Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans. 


Vem har rätt till personlig assistans?
LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av alla dina behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans. 


Hur ansöker jag om assistans? 
Ansökan om personlig assistans görs till kommunen eller försäkringskassan. Det är hur stort behov av hjälp du har som avgör. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp med dina grundläggande behov i veckan ansöker du hos försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det istället hos kommunen du bor som du ansöker. Med hjälp med grundläggande behov avses hjälp med att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Om du inte är nöjd med beslutet du får från din kommun eller försäkringskassan så har du rätt att överklaga. 

 

Hur anordnas assistansen?

Du väljer själv hur du vill att din personliga assistans ska anordnas. Det kan vara genom kommunen, i egen regi eller så väljer du en privat assistansanordnare.